Chống Thấm Sân Thượng Công Ty Jumo Tại Long Thành Đồng NaiCông trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành tỉnh đồng nai công trình thực hiện trong gần 2 tuần nhận được rất nhiều lời khen từ chủ công trình
  Dưới đây là hình ảnh mà công ty tnhh công nghiệp Minh Anh ghi lại trong dự án thi công chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành tỉnh đồng nai

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

  Công trình chống thấm sân thượng và hành lang toà 4 lầu cho công ty jumo khu công nghiệp long thành

Các Dự Án Chống Thấm Đã Triển Khai