Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

Liên Hệ

Công trình nhà vệ sinh bị thấm tại đường trần phú thành phố long khánh tỉnh đồng nai quy trình xử lý của chúng tôi là ngâm nước test trước khi lát gạch lại hoàn thiện..công trình xử lý hoàn thiện trong 3 ngày nhận được sự hài lòng từ khách hàng
  một số hình ảnh tại công trình chống thấm nhà vệ sinh nhà anh Hoàng đường trần phú thành phố long khánh tỉnh đồng nai được minh an ltd chúng tôi chụp lại kính mời quý khách hàng tham khảo

  Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

  Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

  Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

  Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

  Công trình Xử lý lại nhà vệ sinh bị thấm tại thành phố long khánh

Các Dự Án Chống Thấm Đã Triển Khai