Dự án thi công chống thấm chống dột tại công ty huỳnh đức

Tư Vấn : 0908700168

Dự án đầu năm 2023 chống dột và tôn mái , máng xối tại Công Ty TNHH SX TM DV Huỳnh Đức Có địa chỉ tại 177C Hoàng Minh Chánh, An Hòa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
  Dự án đầu năm 2023 chống dột và tôn mái , máng xối tại Công Ty TNHH SX TM DV Huỳnh Đức Có địa chỉ tại 177C Hoàng Minh Chánh, An Hòa, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai

  Dự án thi công chống thấm chống dột tại công ty huỳnh đức được thực hiện trong 10 ngày Quá trình Đánh giá tình trạng hiện tại của công trình bao gồm

  Bước 1 : Kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của công trình để xác định các vị trí bị thấm, dột và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

  Bước 2 : Lập kế hoạch chi tiết: Dựa trên đánh giá tình trạng hiện tại của công trình, lập kế hoạch chi tiết để giải quyết vấn đề. Kế hoạch nên bao gồm các bước cụ thể, thời gian thực hiện, nguồn lực cần thiết và chi phí ước tính.

  Bước 3 : Chọn phương pháp chống thấm, chống dột phù hợp: Tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lựa chọn phương pháp chống thấm, chống dột phù hợp như sử dụng vật liệu chống thấm, phủ lớp chống thấm, kết cấu chống thấm, khối lượng đất đắp, vv...

  Bước 4 :Chuẩn bị nguồn lực và vật liệu: Xác định các nguồn lực và vật liệu cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo có đủ tài nguyên để hoàn thành dự án.

  Bước 5 : Thực hiện dự án: Thực hiện kế hoạch đã lập trước đó bao gồm chống thấm, chống dột và các công việc khác liên quan. Quan sát kết quả thực hiện và sửa chữa các lỗi nếu cần thiết.

  Bước 6 : Kiểm tra và bảo trì: Sau khi hoàn thành dự án, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo công trình đã được chống thấm, chống dột tốt. Tiến hành bảo trì và theo dõi để đảm bảo hiệu quả lâu dài của dự án.

  Báo cáo kết quả với chủ Công Ty TNHH SX TM DV Huỳnh Đức , dự án kết thúc đã xử lý triệt để vấn đề về chống thấm chống dột cho công trình !!

Các Dự Án Chống Thấm Đã Triển Khai